301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
17 Şubat 2019 - Pazar 13:14
 
19 Şubat 2019 Başak Dolunayı
Özlem Çetinkaya Yılmaz
info@medyaextra.com
 
 

 

19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunda  00°42′ derecede Başak- Balık aksında REGULUS kavuşumlu bir Dolunay gerçekleşiyor.

Dolunay:  Olayların neticelenmesiyle ilgili bir gökyüzü olayıdır. Ayrıca o güne kadar görülmeyenler, farkında olamadığımız konular.  Ay’ın ışığını Güneş’ten alıp yeryüzünde 

görmemiz gereken olaylara doğru yansıtması ile olayların aydınlanması ve gizli olanların açığa çıkması  yorumlanabilir.

Başak:  Titiz, detayçı ve ayrıntılara dikkat eden, mükemmeli yakalamak adına tekrar tekrar bıkmadan başa alan, analitik zekayı  ön plana çıkaran bir enerjiden söz edebiliriz.

Olumsuz kullanımda, aşırı eleştiren, hiçbir şeyi yeteri kadar mükemmel bulmayan, hoş görüsüz, detaylar içinde boğulunan bir durum yaşanabilir.

 

Bu Dolunay’da  aynı zamanda ortaklarla veya açık düşmanlarla atılacak imzalardan  söz edebilir. Bazı iç yüzü net olamayan konularda bir mütabakat söz konusu olabilir.

Haritanın yükseleni “değişken” olan toprak elementinde bulunan  Başak burcu.  Yöneticisi Merkür ise Neptün ile kavuşumda  (7 ve 8.evi etkiliyor).

Dolayısı ile; bir takım ortaklıklar, tam olarak iç yüzü bilinmeyen ortaklıklara atılacak adımlar söz konusu olabilir.

Ancak mutlaka ve mutlaka Balık burcu enerjisinden dolayı ve Neptün  ile kavuşumda olan bir Merkür’ün odaklanma sorunlarını ortaya çıkaracağı muhakkaktır.

Dolayısı ile ille bir takım yerle imzalar atılacaksa bunların tekrar, tekrar üzerinden geçilmeli; ayrıca atılacak imzalar ya Merkür retrosundan önce (6 Mart) yapılmalı, ya da Merkür retrosu sonrasına bırakılmalıdır (Nisan).

 

Kişisel olarak değerlendirecek olursam; eş, partner veya ortaklarınızla atılacak bazı imzalar (ancak içyüzü belli olmayan) konular söz konusu olabilir.

 

Ayrıca bu Dolunay’ın yurtdışından ve yabancılarla ilgili ani ve birden gelişebilecek konular olabilir. Ancak bunun zorlayıcı tarafı da söz konusu olabilir. Yine de ani ve hızlı gelişecek konulara dikkat çekiyor gökyüzü.

Kişisel bazda değerlendirecek olursam; ruhsal manada destek olacak yurtdışı kaynaklı ani gelişmeler yaşanabilir.

Ayrıca yüksek eğitim hayatında olanların kendi kişisel gelişimlerini destekleyecek bazı sıra dışı veya beklenmedik gelişmeler ve harekete geçişler söz konusu olabilir.

 

İlişkiler bazında da bakacak olursam eğer;  önümüzdeki 15 gün boyunca; ikili ilişkilerde artık bir “gerçekçilik” söz konusu olacaktır.  Aşklar ve flört olarak devam ettirilen ilişkiler, bu şekilde sürüncemede devam etmeyecektir.

İlişki ya, söz, nişan veya evlilik gibi bir “ciddiyet” kazanacak ilişkiye dönüşecek; veya  kökten koparılacak bir ilişki olacaktır.

Yani ya ciddi bir adım, yada ayrılık; takip eden 15 günün  hikayelerindendir.

 

REGULUS KRALİYET YILDIZI

00°42′ derecede Başak burcunda gerçekleşen bu Dolunay kraliyet yıldızı REGULUS ile kavuşumda.

Regulus Aslan burcunda 2160 yıl derece derece ilerledikten sonra  28 Kasım 2011’de Başak burcuna geçti. Burada ki 2160 yıllık transitinde yolculuk ediyor.

Regulus bir Kraliyet yıldızı olup, kişiye üstün başı ün ve şan getirir. Ancak bunu “intikam almamak” koşulu ile yerine getirir.

Aksi durumda kişiyi yerle bir eder.

 

19 ŞUBAT 2019 BAŞAK DOLUNAYIN TÜRKIYE’YE ETKISI

19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunda  00°42′ derecede Başak- Balık aksında gerçekleşen Dolunay Türkiye’nin 3-9 aksında meydana geliyor.

 

Dolayısı ile; bu Dolunay Türkiye’nin komşuları ile ilgili bilinmeyen bazı durumlara ışığını tutarak onları bilinir duruma getireceğini anlıyoruz.

Bunlar sınır komşusu olduğumuz ülkeler ülkeler olduğu gibi yakın çevremizdeki diğer ülkeleri de anlatır.

Ancak 3. Evin yönetici gezegeni MERKÜR Güneş’in konumlandığı 9. Evde.

Dolayısı ile bu durum;

Hem “uzak”ta bulunan ülkelerle atılacak olan  imzaları, anlaşmaları anlattığı gibi;

Aynı zamanda yakın veya sınır komşusu olduğumuz bu ülkelere karşı da;  iktidarın sözlü beyanatları ve uyarıları bu Dolunay’ın konularından.

Ancak bu Merkür Neptün ile kavuşumda; bu da bu beyanatların biraz “buzlu bir camın arkasından seyrettiğimiz bir manzara” gibi olduğunu bilmekte de fayda var.

Neptün etkilerinde; bir fluluk söz konusu olduğundan;  hiçbir şey net olamaz.

Ayrıca yine bu ev ile ilgili diğer konulara da  kısa bir şekilde değinirsem; iletişim, basın yayın, eğitim, yüksek eğitim,  adalet,  hukuk, ithalat, ihracat, yurtdışı, din ve yabancılarla ilgili konularda önümüzdeki 15 günün konularından olacaktır.

 

Mars’ın 11. evde konumlanmasından dolayı da; bu Türkiye için,  “müttefik” olduğu ülkeler ile bir takım mücadeleleri anlatmaktadır.

Muhtemelen önümüzdeki 15 gün boyunca Dolunay’dan itibaren açığa çıkan konularla birlikte,  Müttefik olduğumuz ülkeler, üye olduğumu gruplar (Bm, Nato, Ab v.s.) bazı zorlayıcı, gergin durumlar söz konusu olabilir.

Bazı mücadele gerektiren durumlar yaşanabilir.

Ayrıca Mars Türkiye’nin 5.evine karşıt konumda;

Buda ülke gençlerini, ülke liderleri, kadınları, ülkenin sanatçılarını ve sporcularını zor durumda bırakabilecek  bazı ani gelişebilecek beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca borsada bir manipülasyon söz konusu olabilir.

Bu nedenle Dikkat!.

 

Ayrıca haritada Venüs + Satürn kavuşumu 7.evde gözlenmektedir.

Bu da Türkiye’nin;

  1. Finansal yönden bir mali disiplin içine gireceğini ve bir yeniden yapılanma konusunda ciddi atılacak adımları olduğunu anlatmaktadır.
  2. Diplomatik alanda, ortaklarla atılacak ciddi imzalar söz konusu olabilir.

 

Dolunay’dan itibaren takip eden 15 gün içerisinde tüm bu konularla ilgili gelişmeler gündem oluşturacaktır.

 

 

19 ŞUBAT 2019  BAŞAK DOLUNAYIN BURÇLARINIZA ETKISI

Yükselen burcunuza göre okuyunuz lütfen!

KOÇ BURCU

Yükselen Koçlar 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 6.evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile başta sağlığınız ile ilgili bilmediğiniz bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca iş yerinizde iş arkadaşlarınızla aranızda bazı bilmediğiniz ve açığa çıkan  konular gündeme gelip,  bazı sorunlar yaşanabilir.  Takip eden 15 gün içinde yaşanacak yüzleşmeler olabilir.

 

BOĞA BURCU

Yükselen Boğalar, 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 5.evinizde yaşıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişi ile ilgili bu Dolunay’dan sonra bazı bilmediğiniz huylarını keşfedecek ve takip eden 15 gün içinde kendisi ile ilgili bilmediğiniz taraflarını görüp bazı farkındalıklar yaşayacak olabilirsiniz.

Ayrıca sosyal çevrenizde dahil olduğunuz guruplarda bazı konular gündeme gelebilir.

IKIZLER BURCU

Yükselen İkizler 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 4.evinizde yaşıyorsunuz.

Ailenizle ilgili bazı bilinmedik konuları konuşacak olabilirsiniz. Bu yeni açığa çıkacak konularla yaşanacak bazı farkındalıklarınız olabilir.

Ayrıca kariyer yaptığınız alanda bazı bilinmedik konuların ortaya dökülmesi olarak yaşanabilir bu Dolunay.

Takip eden 15 gün içinde aileniz ve kariyeriniz  üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

 

YENGEÇ BURCU

Yükselen Yengeçler; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 3.evinizde yaşıyorsunuz.

Kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilgili bazı bilmediğiniz konularla ilgili açığa çıkacak durumlar yaşanabilir.

Bu konuların eğitim hayatında olanlar için eğitim ile ilgisi olabilir.

Dolayısı ile Dolunay’ı takip eden 15 gün içinde, onların eğitim hayatları ile ilgili yaşayacağınız bazı farkındalıklarınız olabilir.

Eğer siz yüksek eğitim çağında bir kişi iseniz özellikle bu alanda bazı netleşmeler söz konusu olacaktır. Yurtdışından beklediğiniz bir cevap veya bir sonucun neticelendiğini görebilirsiniz.

 

ASLAN BURCU

Yükselen Aslanlar; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 2.evinizde yaşıyorsunuz.

Maddi kazanımlarınız ve sahip olduklarınız konusunda bir netleşme ve bilmediklerinizin açığa çıkıp bilinir olduğu durumlar yaşanabilir.

Belki de bilmediğiniz bir borç karşınıza gelebilir.

Yada hak ettiğiniz ancak bir türlü sonuçlanmamış olan bir miras durumu da netlik kazanabilir.

Manevi olarak ise; kendi özdeğeriniz hakkında bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Takip eden 15 gün boyunca tüm bu konular gündeminizi oluşturacaktır.

 

BAŞAK BURCU

Yükselen Başaklar; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 1.evinizde yaşıyorsunuz.

Kendinizle ilgili veya imajınızla ilgili bir eleştiri duyabilir ve bunun sonucunda bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Sağlığınızla da ilgili bazı bilinmeyen ve daha önceden fark edilememiş olan sağlık durumlarıyla da yüzleşebilirsiniz.

Takip eden 15 gün içinde imajınız ve kendinizle ilgili fark edeceğiniz konularda bazı değişim kararları alabilirsiniz.

 

TERAZİ BURCU

Yükselen Teraziler; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 12.evinizde yaşıyorsunuz.

Bu Dolunay bu sefer sizin bilinçaltınıza ışık tutacak. Orada yatan ve daha önceden fark etmediğiniz bazı durumlar Dolunay’ın etkisi ile su yüzüne çıkabilir ve bunlarla birlikte yaşanacak bazı farkındalıklarınız olabilir.

Ayrıca bazı gizli düşmanlıklar veya gizli düşmanlarınızın da netleşeceği durumlar yaşanabilir.

Takip eden 15 gün boyunca bu konularla ilgili bir gündeminiz olabilir.

 

 

AKREP BURCU

Yükselen Akrepler; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 11.evinizde yaşıyorsunuz.

Siz sosyal çevreniz ve arkadaş guruplarınızda daha önceden netlik kazanmamış olan bir takım durumların açığa çıkması ve netleşmesini yaşayabilirsiniz.

Ayrıca işten gelen kazancınızın cevap bulduğu bir zaman dilimi de olabilir, takip eden 15 gün sizin için.

 

 

YAY BURCU

Yükselen Yaylar; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 10.evinizde yaşıyorsunuz.

Kariyer alanınızda bazı bilinmeyen durumların açığa çıkacağı bir Dolunay olabilir bu sizin için. Daha önceden bir türlü netleşmemiş olan konulara da ayrıca cevap alabilirsiniz takip eden 15 gün içinde.

Ayrıca muhtemelen annenizle ilgili de bir sağlık konusunun netleştiği bir Dolunay olarak yaşabilirsiniz bu süreci.

Varsa eğer yetişkin bir çocuğunuz; onun  işyerinden bazı bilinmedik durumların duyulacağı konularda gündeminize girebilir.

 

OĞLAK BURCU

Yükselen Oğlaklar; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 9.evinizde yaşıyorsunuz.

Eğitim çağında olanların, yüksek eğitimleri ile ilgili netleşen durumlar söz konusu olabilir.

Ticaret ile uğraşanlar için, özellikle yurtdışından yaptıkları ithalat veya ihracat konularında açığa çıkan ve netleşilen durumlar söz konusu olabilir.

Varsa eğer hukuksal bir durumunuz ve bir türlü netleşmeyen bir durum. Bu Dolunay’dan sonra netleşir ve bilindik hale gelebilir.

 

 

KOVA BURCU

Yükselen Kovalar; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 8.evinizde yaşıyorsunuz.

 

Bu Dolunay sizin ortaklarınızdan kazanacağınız para konusuna ışık tutuyor olacak. Ayrıca eğer varsa bir borcunuz veya unuttuğunuz bir alacak, bununla da ilgili netleşen durumlar söz konusu olacaktır.

Ayrıca eşinizin geliri ile netleşen bazı durumlar söz konusu olabilir.

 

 

 

BALIK BURCU

Yükselen Balıklar; 19 Şubat 2019 saat 18:53’te Başak burcunun  00°42′ derecesinde gerçekleşen bu  Başak Dolunay’ınız siz 7.evinizde yaşıyorsunuz.

Eşinizle/partnerinizle ilgili bilmediğiniz bazı durumları öğrenebilirsiniz.

Ayrıca bu Dolunay sizin daha önceden farında olmadığınız açık düşmanlarınızı size gösterebilir. Ve artık onların kimler olduğunu bilirsiniz.

Takip eden 15 gün boyunca gündeminizi bu konular oluşturacaktır.

 

www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz  kanalıma üye olmayı unutmayınız.

Danışmanlık sorularınız için; ozlemce@outlook.com a mail atabilirsiniz.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

 

 

 

 
Etiketler: dolunay, 19 şubat 2019 dolunay,burçlar, astroloji
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Ağustos 2018
2018 Venüs Retrosu Neler Getirecek?
06 Ağustos 2018
11 Ağustos Güneş Tutulması
11 Temmuz 2018
13 TEMMUZ 2018 GÜNEŞ TUTULMASI
31 Mart 2018
31 Mart Dolunay'ında Neler Olacak?
16 Mart 2018
17 MART 2018 BALIK YENİAYI
28 Şubat 2018
2 Mart 2018 Dolunay'ında Neler Olacak?
12 Şubat 2018
15-16 Şubat 2018 Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek?
29 Ocak 2018
31 Ocak 2018 Aslan Ay Tutulması
16 Ocak 2018
17 Ocak Oğlak Yeniayı
02 Ocak 2018
2 Ocak 2018 Yengeç Dolunayı
18 Aralık 2017
18 ARALIK 2017 YAY YENIAYI
03 Aralık 2017
3 Aralık Dolunay'ında Neler Olacak?
11 Kasım 2017
18 Kasım Akrep Yeniay'da neler olacak?
04 Kasım 2017
4 Kasım 2017 Dolunayı Boğa Burcunda
17 Ekim 2017
19 Ekim Terazi Yeniayı
05 Ekim 2017
5 Ekim Koç Dolunayı
20 Eylül 2017
20 EYLÜL BAŞAK YENİAYI
09 Eylül 2017
6 Eylül Dolunay'ı sonrası neler olacak?
17 Ağustos 2017
21 Ağustos Güneş Tutulması
03 Ağustos 2017
7 AĞUSTOS 2017 AY TUTULMASI
17 Temmuz 2017
23 Temmuz Yeni Ay'da neler olacak?
08 Temmuz 2017
9 Temmuz Oğlak Dolunay'ı
17 Haziran 2017
24 HAZİRAN YENGEÇ YENİAY’I
05 Haziran 2017
9 HAZİRAN YAY DOLUNAYI
10 Mayıs 2017
11 Mayıs Akrep Dolunay'ında neler olacak?
26 Nisan 2017
26 Nisan Yeniay'da neler olacak?
08 Nisan 2017
11 NİSAN DOLUNAY’I
27 Mart 2017
“Yepyeni Bir Ben İçin, İlk Adım” 28 Mart Yeni Ay!
11 Mart 2017
12 Mart 2017 Dolunay'ında neler olacak?
05 Mart 2017
3 Mart- 16 Nisan VENÜS Retrosu
25 Şubat 2017
26 Şubat 2017 Yılın İlk Güneş Tutulması
10 Şubat 2017
11 ŞUBAT 2017 AY TUTULMASI
27 Ocak 2017
28 OCAK 2017 KOVA YENIAY’I
11 Ocak 2017
Ocak 2017 Yengeç Dolunayı
21 Aralık 2016
Merkür Retrosunda neler yaşanacak?
12 Aralık 2016
14 Aralık İkizler Dolunay'ı
27 Kasım 2016
29 Kasım Yeniay'ı
13 Ekim 2016
16 Ekim Dolunay'ında neler olacak?
02 Ekim 2016
1 Ekim Dolunay'ı neler getirecek?
15 Eylül 2016
16 Eylül'de Yılın 3 Ay Tutulması Yaşanacak!
01 Eylül 2016
1 Eylül Güneş Tutulması
31 Ağustos 2016
Yılın 3.Merkür Retrosu
17 Ağustos 2016
18 Ağustos Ay Tutulması
01 Ağustos 2016
2 AĞUSTOS 2016 ASLAN YENIAY’I
22 Temmuz 2016
20 Temmuz Dolunay'ında neler yaşanacak?
04 Temmuz 2016
4 TEMMUZ YENİAY’I Sezgilerimizin Yeniay’ı
20 Haziran 2016
20 Haziran Dolunay...Son Perde!
05 Haziran 2016
5 Haziran Yeniay'da bizi neler bekliyor?!
21 Mayıs 2016
22 Mayıs Dolunay'ında Neler Yaşanacak?
05 Mayıs 2016
6 MAYIS YENIAY’I
30 Nisan 2016
Merkür Retrosu ile hayatımızda neler değişecek?
21 Nisan 2016
22 NISAN DOLUNAY
20 Mart 2016
23 MART 1. AY TUTULMASI
13 Mart 2016
Mars Yay Burcunda
28 Şubat 2016
9 MART 2016 GÜNEŞ TUTULMASI
22 Şubat 2016
22 ŞUBAT 2016 DOLUNAY’I
22 Ocak 2016
24 OCAK 2016 ASLAN DOLUNAY’I
02 Ocak 2016
2016 Aslan Burcu
02 Ocak 2016
2016 Balık Burcu
02 Ocak 2016
2016 Kova Burcu
02 Ocak 2016
2016 Oğlak Burcu
02 Ocak 2016
2016 Yay Burcu
02 Ocak 2016
2016 Akrep Burcu
02 Ocak 2016
2016 Terazi Burcu
02 Ocak 2016
2016 Başak Burcu
02 Ocak 2016
2016 Yengeç Burcu
02 Ocak 2016
2016 İkizler Burcu
01 Ocak 2016
2016 Boğa Burcu
01 Ocak 2016
2016 Koç Burcu
09 Aralık 2015
11 ARALIK YENIAY’I
24 Kasım 2015
26 KASIM DOLUNAY’I
11 Kasım 2015
11 Kasım Yeniay'ı
Haber Yazılımı