Yazı Detayı
09 Eylül 2017 - Cumartesi 16:14
 
6 Eylül Dolunay'ı sonrası neler olacak?
Özlem Çetinkaya Yılmaz
info@medyaextra.com
 
 

6 EYLÜL BALIK DOLUNAYI

 

 

6 Eylül günü Balık burcunun 13:53’ derecesinde Ankara saati 10:03 itibari ile 5-10 aksında Neptünyen’en bir Dolunay yaşayacağız.

Balık burcunda bir Dolunay ile; tüm yaşanmışlıklarımızla olayları özümserken; bizde tezahür edecek olan duygular, bilinç altımızdan yüzeye sızanlar olacaktır.

Kısaca bu Dolunay ile, “farkındalıklar” yaşayacağımız açık.

Görmediklerimizi, bilmediklerimizi bu Dolunay’dan sonra bir şekilde “bilir” olacağımız açık.

Balık Dolunay’ı ayrıca bizdeki “merhamet duygusunu” ve bunun nasıl suistimale uğradığını da gösterir.

Yine, “kurban olan” birileri bu Dolunay’ın konularından…

Balık burcunda Neptün kavuşumlu bir Dolunay olması nedeniyle de, sular, seller ve su yolu ile gelen afetler ve bunlara kurban gidenler söz olabilir.

 

DOLUNAY’lar hangi burçta gerçekleşecekse; bir süre önce karşıt burçta gerçekleşen Yeniaylar’a bakmalı. Bu Yeniaylarda ki işaret edilen konularla ilgili olarak Dolunay’larda bu konular açığa çıkarlar.

Yani Dolunay’lar astrolojik açıdan, bizi bilgilendiren gök olaylarıdır.

 

Dolunay’ın Balık burcunda gerçekleşmesi ile, Balık burcu konularının işleneceği dolunaya dikkat çekmekte gökyüzü. Peki nedir bu Balık temaları.

Balık burcu: iyimser, hümanist yardım sever, fedakar ve romantik balık burcu temaları olmakla birlikte; “kurban gitme” konuları, içe kapanma, ruhsal olaylar, bağımlılıklar, dağılma, kaybolma, ilham alma, hayal dünyası ve gerçeklerden kopma da balık burcu temalarıdır.

Dünya astrolojine göre de: Balık burcu şu temaları gündeme getirebilir. Bir de bu Dolunay’ın Neptünyen olduğunuz düşünürsek, ilk akla gelen konu sular ve sularla birlikte gelen ölümler  olduğunu söyleyebiliriz ilk başta.

Bundan başka,

 • Bağımlılar, uyuşturucu konuları, “alkol” ile ilgili temalar,
 • Doğada sularla gelen felaketler. Toplu ölümler ve kurban gidenler. Deniz ve deniz kazaları. Deniz taşıtları.

Ruhsal yönden hizmet verenler. Ruhaniler, kişisel gelişimciler, terapistler, enerji çalışanları.  Tarikatlar ve toplu intiharlar, kurban gitmeler. Buhran ve ruhsal çöküntüler.

Kollektif bilinç ve hümanizm.

 • Sinema sektörü, kameralar, kameramanlar ve kamera karşısındaki çalışanlar. Teleskop ve mikroskop gibi bir mercek arkasından bakanlar. Onların görüş açısına göre açığa çıkacak olaylar.
 • Sıvılar, gazlar, sızıntılar, yayılarak ve sızarak gerçekleşen zehirlenmeler ve dolayısı ile bunlarla gelen ölümler, “kurban gitmeler”.
 • Kapalı alanlar- hastaneler, hapishaneler, avm’ler  gibi alanlarda olan olaylar.
 • Sahtekarlık ve dolandırıcılık olayları. Kandırılmalar ve aldatılmalar.

 

Dolayısı ile tüm bu konular gündeme gelebilir.

Dolunay beşinci evde gerçekleşiyor. Peki beşinci evin konuları nelerdir?

5.Ev: Çocuklar, hobiler, aşk hayatımız, yeteneklerimiz, sanatçılarımız, sahne dünyası kısaca yaşamda zevk aldığımız tüm konulardır.

Dolayısı ile, sanatçılarımızla ilgili olabilir, çocuklarımızla ilgili olabilir veya aşkımızla ilgili bilmediğimiz bir konuyu öğrenebiliriz.

Tüm yukarıda sözü edilen konular bir şekilde kendi içinde kombinasyonunu kurup, Dolunay’dan itibaren takip eden 15 gün içinde “bir olay” olarak önümüze serilecektir.

 

Dolunaylar’da yaşanılan gel-gitler gibi vücut sıvılarımızda da artışlar görülür. Dolayısı ile hormonal olarak dengesizlik yaşayabiliriz.

Gergin olabilir ve huzursuzluk duyabiliriz. Bu hislerimizden dolayı, içe çekilmek, dinlenmek ve ruhumuzu nadasa bırakmak dolunay zamanında en önemli olan konulardan.

Bazen kendimizi şarj etmek gerekir. Hele ki bu bir Balık burcuna rastlayan bir Dolunay ise.

Balık çünkü tüm burçları gezdikten sonra tüm öğrendikleri ile, kişiye bir sonuç alma fırsatı sunar. Tüm olayları içimizde çözümler ve bir sonraki Koç burcuna geçip yeni bir Döngüye başlamadan önce yaşananlardan aldığımız dersler, faturalar olarak bir bilanço çıkarmak hayatta ki kazançlarımız olacaktır.

 • Ne öğrendik?
 • Nerede hata yaptık?
 • Kendimle yüzleşebiliyor muyum?
 • Yaşadıklarımın farkında mıyım?
 • Af edebiliyor muyum? Herkesten önce kendimi?

gibi tüm bu süreci de yaşamalıyız. Kabul etmekte zorlandığımız, hep hasır altına itmeye çalıştığımız duygularımız, bilinç altımızdan su yüzeyine çıkarlar.

Ve biz kendimizle yüzleşiriz…

 

DOLUNAYIN ŞİFRELERİ:

 • AY 13°53’/Balık 5.evde aynı zamanda dispozitörü Neptün 12°49’/Balık ile kavuşumda. (Tam dolu, dolu “Balık” temaları)…
 • GÜNEŞ 13°53’/Balık Dolunay’a karşıt. Plüto ile 120 derecelik açısal bağlantıda 3.evden.
 • ASC 27°13’/Terazi JÜPİTER 22°59’/Terazi kavuşumlu ve karşıt URANÜS 28°04’/Koç Rx. ASC dispozitörü Venüs’te 13 derece ile partil 150 derecelik açısal bağlantıda 10.evden.

 

Burada ki deşifre de de görüleceği gibi, kişisel olarak haritalarında, 13 derece Balık’ta gezegenleri olanlar ve 13 derece ile başka bir burçtan açısal bağlantı kuranlar öncelikli olarak bu Dolunaydan etkilenenler olacaklar.

 

Kişisel olarak; aşık olduğumuz kişi veya varsa çocuğumuz ile ilgili; bu Dolunay’da daha önceden bilmediğimiz

 • ya bir ruhsal bunalım durumu
 • veya bir bağımlılığı gibi durumlar açığa çıkabilir.

Daha önceden fark etmediğimiz konular bu sefer kendini gözlerinizin önüne serebilir.

Bir zehirlenme olayı yaşanabilir.

*

Toplumsal olarak ise sanatçılarımız ile ilgili konular gelişebilir. Topluma mal olmuş kişilerle ilgili yukarıda yazılı olan herhangi bir balık teması gündeme gelebilir.

Dolayısı ile bir sanatçının

 • Boğulma haberini alabiliriz.
 • Zehirlenme olayı duyabiliriz.
 • Bağımlılık haberi gündeme gelebilir.

*

Dünya olarak ise, sular yolu ile gelecek olan doğal afetler yaşanabilir. Seller ve tufanlar gibi sular yoluyla gelen ölümler, toplu halde “kurban gitme” olayları gündemi oluşturabilir.

 

 

6 EYLÜL BALIK DOLUNAYI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

 

 

6 Eylül günü Balık burcunun 13:53’ derecesinde Ankara saati 10:03 itibari ile Türkiye’nin 10.evinde yani tepe noktasını aydınlatacak bir Dolunay yaşıyoruz.

Ancak Neptün kavuşumlu bir Dolunay olacağından; gerçekleri algılayamama gibi durumlar söz konusu olabilir.

 

Halkın kafası karışık.

Ay’ın Neptün ile kavuşumda olması nedeniyle gerçekleri görememe ve algılayamama gibi bir durum yaşayabilir.

“Kurban gidilen” konular gündeme gelebilir. Bu bir terör olabileceği gibi daha çok aslında doğal afetler nedeniyle su yoluyla gelen afetler olabilir.

Bazı yerlerde yine seller ve aşırı yağmur nedeniyle yaşanan ölümleri duyabiliriz.

Ayrıca bir “zehirlenme” konusu gündem oluşturabilir. Bu konu gaz ile zehirlenme olabileceği gibi sıvı ile “yayılarak ve sızarak” gerçekleşen zehirlenmelerden olabilir.

Ayrıca kapalı yerlerde olan olaylara da dikkat çekmekte bu Dolunay.

Hastaner, hapishaneler ve avm gibi, üzerinde dam olan kapalı alanlar bu dolunay’da önemli olacak.

Ayrıca bir mercek arkasından gözlemlenen yerler, kameralar aracılığı ile açığa çıkan konular da söz konusu olabilir.

Bilinmeyen bazı konuların açığa çıkması kamera ile çalışanlar araçılığı ile olabilir.

 

Bundan başka Neptün’yen bir Dolunay, Türkiye’nin den,zlerinde gerçekleşecek olan bir depreme de işaret etmekte. Dolayısı ile suların kabarması ve tsunami gibi durumların yaşanması da söz konusu olabilir.

Denizlerle ilgili durumlar, denizlerde kazalar, boğulmalar söz konusu olabilir.

Ülkede bir dolandırma olayı, sahtekarlık gibi bir konunun duyulması ne zamandır belki de bilinmeyen bir durumun Dolunay ile açığa çıkması da yaşanabilecek olaylardan olabilir.

Ülkede ayrıca gaz ile ilgili konular, sızıntı ve zehirlenme gibi duyulabilecek konulardan olabilir.

 

6 EYLÜL DOLUNAY’ININ  BURÇLARINIZA ETKİSİ

Koçlar ve yükselen Koçlar  12

Koçlar bu Dolunay’ı kendi kişisel gelişimleri ile ilgili alanda yaşıyorlar. Kendi iç dünyanızda  ”iyilik yapma” ve “suistimal edilme” konularında bu Dolunay ile bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Ayrıca kendimizin daha önce farkında olmadığımız ancak bu Dolunay’ın etkisi ile bağımlı olduğumuz konular ile bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Mesela ne olabilir bunlar? Bunlar vazgeçemediğiniz bir sigara bağımlılığı olabileceği gibi, bir internet bağımlılığı da olabilir. Bu güne kadar bunların birer bağımlılık olduğunun farkında olmayabilirsiniz, ancak bu Dolunay’ın ışığı ile bunlar hakkında bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Balık “kurban” etme ile alakalıdır. Balık Dolunay’ında belki de kendi iç dünyanızda yaşayacağınız bir farkındalık ile; bu “bağımlılıklarınızı kurban edebilme” duygusu ile yüzleşebilirsiniz.

 

Boğalar ve yükselen Boğalar  11

Boğalar bu Dolunay’ı sosyal çevreleri ile ilgili alanda yaşıyorlar. Arkadaşlarınız ile üye olduğunuz gruplar topluluklar gibi alanda “yardım” ve “fedakarlıklar” konusu gündeme gelebilir. Yapılan yardımlarda iyiliklerin yerine ulaşamaması veya  “suistimal” edilmeler konuları gündeme gelebilir.

Bu Dolunay ile bu alanda bir farkındalık yaşanabilir.

İkizler ve yükselen İkizler 10

İkizler bu Dolunay’ı kariyerleri ile ilgili alanda yaşıyorlar. Kariyer alanınızda bir “kurban edilme” konusu yaşanabilir veya böyle bir durumun açığa çıkması durumu yaşanabilir.

Kariyer alanınızda yaptığınız “yardımlar” ile “suistimallerin” karıştırıldığı konuları yaşayabilirsiniz. Sizin kendilerine  “iyilik” olarak sunduğunuz davranışlarınız karşı taraftan suiatimal edilip, sizin “iyilik” anlayışınız yanlış değerlendirilebilir. Ve siz iyilik yapayım derken, işinizden de olabilirsiniz. Dolayısı ile “kurban edilen” siz olabilirsiniz.

 

Yengeç ve yükselen Yengeçler  9

Yengeçler bu Dolunay’ı yurtdışı, yabancılar ve yüksek eğitim ile ilgili alanda yaşıyorlar. Muhtemelen yabancılara yapılan empati ve yardım konuları ile yüzleşebilirsiniz. Yaptığınız fedakarlıkların suistimal edildiğinin farkına varabilirsiniz. Sizin “korumacı ve anaç” tavrınız ile ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Yüksek eğitim ile ilgili olan Yengeçler; bunu gerçekleştirebilmeleri için yapmaları gereken fedakarlıkların neler olduğunun farkına varabilirler. Nelerden vaz geçerek yüksek eğitimlerini gerçekleştirebilecekleri bu Dolunay’ın ışığı ile gözler önüne serilebilir.

 

Aslan ve yükselen Aslanlar  8

Aslanlar bu Dolunay’ı ortaklar veya “eşten gelen gelir” ile ilgili alanda yaşıyorlar. Ortaklarınızdan veya eşten gelecek gelir ile ilgili, bir açığa çıkış ve bir farkındalık yaşanabilir. Yani “iyi olma” ve suistimal edilme” konuları; bu Dolunay’da “eşlerin arasında ki ortak gelirler” konusunda yaşanabilir. Bir taraf fedakarlık yaparken, diğer taraf bu durumu suistimal edebilir. Dolayısı ile de bu Dolunay bu konulara ışık tutacak olabilir.

Dolayısı ile nelerden vaz geçmek gerektiği konusunda bir açığa çıkış ile, bu Dolunay’da bir farkındalık yaşanabilir.

 

Başak ve yükselen Başaklar 7

Başaklar bu Dolunay’ı partnerleri  ile ilgili alanda yaşıyorlar. Eşinizle ilgili “iyi olma” ve “suistimal edilme” konularının gündeme gelebileceği ve bu konularla ilgili bir farkındalık yaşayacağınız bir Dolunay yaşayabilirsiniz.

Eşler arasında “kurban edilme” konusu hakkında bir yüzleşme yaşanabilir. Eşler bunun farkında olmasa bile, bu Dolunay’ın etkisi ile böyle bir durum varsa; (eğer eşlerden biri diğerini sömürüyorsa) bu Dolunayın ışığı bu durumu görünür yapabilir. Farkındalık yaşanabilir.

 

Terazi ve yükselen Teraziler  6

Teraziler bu Dolunay’ı sağlık ve iş yerleri ve iş arkadaşları ile ilgili alanda yaşıyorlar. Daha önceden farkında olmadığınız bir sağlık sorununuz ile yüzleşebilirsiniz. Bu Dolunay bununla ilgili bir sağlık sorununu açığa çıkarabilir.

Varsa eğer evcil hayvanınızla da ilgili bir sağlık sorunu olabilir bu durum.

Diğer taraftan ise iş yerinizde “iyi olma”, “fedakarlık yapma” ve “suistimal edilme” konuları ile birlikte iş yaptığın arkadaşların arasında bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

 

Akrep ve yükselen Akrepler  5

Çocukları olan Akrepler bu Dolunay’ı çocuk ve aşk evleri olan 5. evlerinde yaşıyorlar. Çocukları ile ilgili alanda “iyi olma” ve “suistimal edilme” konuları gündeme gelebilir. Aradaki fark ile ilgili bir yüzleşme yaşanabilir. Çocuklar arasında “kurban” edilme konusunda bir farkındalık söz konusu olabilir.

Aşık olan Akrepler için ise; yine aynı konular bu sefer aşkları için geçerli olduğundan, “iyi olma” ve “suistimal edilme” konuları gündeme gelebilir. Bu Dolunay’da bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Çocuklarınız veya aşkınızla ilgili bilmediğiniz bir bağımlılık durumu bu Dolunay’da açığa çıkabilir. (bir alkol v.s. bağımlılığı olabileceği gibi keyif veren herhangi başka bir bağımlılık ta olabilir. Mesela bilgisayar oyununun da bir bağımlılık olduğunun farkına varabilirsiniz).

 

Yay ve yükselen Yaylar 4

Yaylar bu Dolunay’ı ebeveyn, atalar ve yaşadıkları yer ile ilgili alanda yaşıyorlar. Ebeveynleri ile ilgili alanda “yardımseverlik” ve “iyi olma” konuları ve bunların karşılığında bir “suistimalin” söz konusu olabileceği bir Dolunay yaşayabilirler. Daha önceden olağan görünen bazı kanıksanmış durumların; aslında aileden biri için bir suistimal olma durumunun farkına varılabilir.

Ailenin” kurbanı” gibi bir tema gündeme gelebilir. Bu Dolunay ile bir açığa çıkış veya bir farkındalık yaşanabilir.

 

Oğlak ve yükselen Oğlaklar 3

Oğlaklar bu Dolunay’ı kardeş/kuzen gibi yakın çevrelerini anlatan alanda yaşıyorlar. Oğlaklar yaptıkları yardım ve fedakarca davranışlarında kardeşleri ile ilgili alanda bir farkındalık yaşayabilirler. İyilikler yerine getirilirken “suistimal” edilme gibi durumların da açığa çıktığı bir farkındalık yaşayabilirler.

Yakın akrabalar arasında  “ailenin kurbanı” temalı bir yüzleşme yaşanabilir. Böyle bir konunun bu Dolunay ile farkına varılabileceği durumlar yaşanabilir.

 

Kova ve yükselen Kovalar 2

Kovalar bu Dolunay’ı kendi “maddi ve manevi değerleri” ile ilgili alanda yaşıyorlar. Kovalar kendi “özdeğerlerinin” neler olduğu ile ilgili bu Dolunay ile bir farkındalık yaşayabilirler. Kendilerini değersiz gördükleri yerde bir açığa çıkış ile aslında, nelerin “değer” olduğu konusunda bir farkındalık yaşayabilirler.

Ayrıca Kovaların en doğal halleri olan “bütünün hayrına”  yaptıkları fedakarlıkları ile kendilerine ne gibi bir değer kattıklarının farkına varabilirler.

 

Balık ve yükselen Balıklar   1

Balıklar bu Dolunay’ı kendi imajlarıyla ilgili alanda yaşıyorlar. Yardımseverlikleri ve hümanist tarafları ile ön plana çıkarken, nasıl suistimal edildiği veya kurban olduğu alanlarla da ilgili bir açığa çıkış bir farkındalık bu Dolunay ile gerçekleşebilir.

Balıkların bağımlılıkları ile de bir farkındalık bu Dolunay’ın konularından olabilir. Birşeyleri kurban etmek gerektiği ve beklide en güzeli olarak bağımlılıkların kurban edilmesi ile ilgili bir farkındalık bu Dolunay’ın teması olabilir.

 

 

 

Sağlıkla

 
Etiketler: özlem çetinkaya yılmaz, dolunay, 6 eylül dolunay, burçlar, astoloji
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
31 Mart 2018
31 Mart Dolunay'ında Neler Olacak?
16 Mart 2018
17 MART 2018 BALIK YENİAYI
28 Şubat 2018
2 Mart 2018 Dolunay'ında Neler Olacak?
12 Şubat 2018
15-16 Şubat 2018 Güneş Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek?
29 Ocak 2018
31 Ocak 2018 Aslan Ay Tutulması
16 Ocak 2018
17 Ocak Oğlak Yeniayı
02 Ocak 2018
2 Ocak 2018 Yengeç Dolunayı
18 Aralık 2017
18 ARALIK 2017 YAY YENIAYI
03 Aralık 2017
3 Aralık Dolunay'ında Neler Olacak?
11 Kasım 2017
18 Kasım Akrep Yeniay'da neler olacak?
04 Kasım 2017
4 Kasım 2017 Dolunayı Boğa Burcunda
17 Ekim 2017
19 Ekim Terazi Yeniayı
05 Ekim 2017
5 Ekim Koç Dolunayı
20 Eylül 2017
20 EYLÜL BAŞAK YENİAYI
17 Ağustos 2017
21 Ağustos Güneş Tutulması
03 Ağustos 2017
7 AĞUSTOS 2017 AY TUTULMASI
17 Temmuz 2017
23 Temmuz Yeni Ay'da neler olacak?
08 Temmuz 2017
9 Temmuz Oğlak Dolunay'ı
17 Haziran 2017
24 HAZİRAN YENGEÇ YENİAY’I
05 Haziran 2017
9 HAZİRAN YAY DOLUNAYI
10 Mayıs 2017
11 Mayıs Akrep Dolunay'ında neler olacak?
26 Nisan 2017
26 Nisan Yeniay'da neler olacak?
08 Nisan 2017
11 NİSAN DOLUNAY’I
27 Mart 2017
“Yepyeni Bir Ben İçin, İlk Adım” 28 Mart Yeni Ay!
11 Mart 2017
12 Mart 2017 Dolunay'ında neler olacak?
05 Mart 2017
3 Mart- 16 Nisan VENÜS Retrosu
25 Şubat 2017
26 Şubat 2017 Yılın İlk Güneş Tutulması
10 Şubat 2017
11 ŞUBAT 2017 AY TUTULMASI
27 Ocak 2017
28 OCAK 2017 KOVA YENIAY’I
11 Ocak 2017
Ocak 2017 Yengeç Dolunayı
21 Aralık 2016
Merkür Retrosunda neler yaşanacak?
12 Aralık 2016
14 Aralık İkizler Dolunay'ı
27 Kasım 2016
29 Kasım Yeniay'ı
13 Ekim 2016
16 Ekim Dolunay'ında neler olacak?
02 Ekim 2016
1 Ekim Dolunay'ı neler getirecek?
15 Eylül 2016
16 Eylül'de Yılın 3 Ay Tutulması Yaşanacak!
01 Eylül 2016
1 Eylül Güneş Tutulması
31 Ağustos 2016
Yılın 3.Merkür Retrosu
17 Ağustos 2016
18 Ağustos Ay Tutulması
01 Ağustos 2016
2 AĞUSTOS 2016 ASLAN YENIAY’I
22 Temmuz 2016
20 Temmuz Dolunay'ında neler yaşanacak?
04 Temmuz 2016
4 TEMMUZ YENİAY’I Sezgilerimizin Yeniay’ı
20 Haziran 2016
20 Haziran Dolunay...Son Perde!
05 Haziran 2016
5 Haziran Yeniay'da bizi neler bekliyor?!
21 Mayıs 2016
22 Mayıs Dolunay'ında Neler Yaşanacak?
05 Mayıs 2016
6 MAYIS YENIAY’I
30 Nisan 2016
Merkür Retrosu ile hayatımızda neler değişecek?
21 Nisan 2016
22 NISAN DOLUNAY
20 Mart 2016
23 MART 1. AY TUTULMASI
13 Mart 2016
Mars Yay Burcunda
28 Şubat 2016
9 MART 2016 GÜNEŞ TUTULMASI
22 Şubat 2016
22 ŞUBAT 2016 DOLUNAY’I
22 Ocak 2016
24 OCAK 2016 ASLAN DOLUNAY’I
02 Ocak 2016
2016 Aslan Burcu
02 Ocak 2016
2016 Balık Burcu
02 Ocak 2016
2016 Kova Burcu
02 Ocak 2016
2016 Oğlak Burcu
02 Ocak 2016
2016 Yay Burcu
02 Ocak 2016
2016 Akrep Burcu
02 Ocak 2016
2016 Terazi Burcu
02 Ocak 2016
2016 Başak Burcu
02 Ocak 2016
2016 Yengeç Burcu
02 Ocak 2016
2016 İkizler Burcu
01 Ocak 2016
2016 Boğa Burcu
01 Ocak 2016
2016 Koç Burcu
09 Aralık 2015
11 ARALIK YENIAY’I
24 Kasım 2015
26 KASIM DOLUNAY’I
11 Kasım 2015
11 Kasım Yeniay'ı
Haber Yazılımı